Cidema har på uppdrag av OrganOx konstruerat ett lyfthjälpmedel med syftet att underlätta underhåll på en av deras produkter.

 

Kravet var ett hjälpmedel i litet format och låg vikt som lätt kan transporteras för att underlätta arbetet för tekniker på fält. Hjälpmedlet skulle vara batteridrivet och kunna både lyfta och rotera utrustningen på ett säkert sätt.

 

Detta projekt har inkluderat allt från idé-generering till leverans av en färdig slutprodukt. Tillverkning har skett i samarbete med verkstäder i närområdet och slutmontaget har utförts av vår egen personal.

 

 

Servicelyft

För mer information kontakta oss:

0910-714 600

info@cidema.se

© Cidema AB          Servicegatan 1, SE-931 76 Skellefteå, Sweden          Tel 0910-714 600          info@cidema.se