Simulation

För simulation använder vi oss av Dynamics for Spaceclaim. Denna mjukvara gör det enkelt för oss att utveckla eller utvärdera funktionen av din produkt.

Med detta kraftfulla verktyg kan vi analysera dynamiska och statiska laster genom strukturer vilket ger bättre förutsättningar för t.ex. FEM-beräkning.

 

Se bildspel till höger för några exempel på hur vi kan använda simulation för att hjälpa er.

© Cidema AB          Servicegatan 1, SE-931 76 Skellefteå, Sweden          Tel 0910-714 600          info@cidema.se